Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Φεβρουάριος 2023

15/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 16/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης (προέγκρισης) νέων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Λιβάδι Σερίφου. 17/2023 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για τη θεώρηση της

17/2023 Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Δίκτυα Διανομής του Νερού του Δήμου Σερίφου». 18/2023 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης των παραδοτέων ( Π.1, Π.2, Π.3, Π.4, Π.6, Π.9, Π.12, Π.13 και Π.14) της σύμβασης για το