Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιανουάριος 2023

1/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου. 2/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου. 3/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου. 4/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερίφου. 5/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων Δήμου Σερίφου. 6/2023 Ορισμός

01/2023 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 351/2022 απόφασης Δημάρχου για την επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων(VOLVO, MERCEDES) του Δήμου Σερίφου, λόγω βλαβών ( ΚΑ 20.6263.002) 5.024,48€. 02/2023 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 349/2022 απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια αντλίας λυμάτων ( ΚΑ. 25.7131.002) 2.023.68€. 03/2023 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «