Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Νοέμβριος 2022

101/2022 Ενημέρωση σχετικά με επιστολή διαμαρτυρίας πολιτών περιοχής Αγίου Ιωάννου Ψιλής και της ευρύτερης ανατολικής Σερίφου. 102/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 104/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του « Συλλόγου Μεγάλου Λειβαδίου». 105/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του «Αθλητικού Ομίλου Σερίφου». 106/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα των

177/2022 177/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερίφου. 178/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Σερίφου. 179/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 2.908,18€ για την προμήθεια εργαλείων (ΚΑ 25.6654.001). 180/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου