Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Σεπτέμβριος 2022

142/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων α) «Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικού-Διαφημιστικού Υλικού» β) «Π.Ε.1 Δράσεις Ψηφιακής Προβολής και Προώθησης» και γ) «Διοργάνωση Ημερίδας»  από τη My Company Projects Ο.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και

90/2022 Ενημέρωση σχετικά με τον προσωπικό ιατρό. 91/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ηγουμένης Ανθοδόχης. 92/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του «Συλλόγου Γυναικών Σερίφου-Η Ανδρομέδα». 93/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της «Εκπαιδευτικής Θεατρικής Ομάδας-Εν Οδώ». 95/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 96/2022 Λήψη απόφασης για κανονιστική σχετικά με οικοδομικές