Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιούνιος 2022

103/2022 Έγκριση ή μη της θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης και Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Νερού στο Δήμο Σερίφου» από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής. 104/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ανταλλακτικού για αποφρακτικό μηχάνημα 1.250,00€ (ΚΑ 25.6662.012). 105/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία

65/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολιτών της περιοχής του Κουταλά του Δήμου Σερίφου. 66/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 67/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της αγροτικής ιατρού κυρίας Γάλαρη Μερόπης. 68/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου. 69/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με