Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Φεβρουάριος 2022

04/22 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 05/22 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Λούκου Χρήστου. 06/22 Λήψη απόφασης για τη σύναψη ή μη, σύμβασης με το «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε». 07/22 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Καρατζίκου Ιωάννη. 08/22 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής

11/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου και έγκριση των τεχνικών της όρων. 12/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των θεωρημένων μελετών των τεσσάρων (4) υποέργων για την δράση με τίτλο « Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου