Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιανουάριος 2022

1/2022 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου. 2/2022 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2022. 3/2022 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2022. 4/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Σερίφου». 5/2022 Ορισμός δικηγόρου για