Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Νοέμβριος 2021

93/2021 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. 94/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών. 95/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου 96/2021 Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής

217/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειου Χώρου Γυμνασίου Δήμου Σερίφου» και έγκριση των τεχνικών όρων της. 218/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερίφου»

205/2021 Λήψη απόφασης για τη 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας (χορήγηση 2ης χρονικής παράτασης) του έργου με τίτλο «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου Νήσου Σερίφου». 206/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια σκάλας αλουμινίου (ΚΑ 70.6699.003) 215,00€. 207/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από την καρτέλα της κυρίας Βασιλείου Ισιδώρας. 208/2021 Λήψη απόφασης για την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ανατρεπόμενης ανοιχτής καρότσας γάντζου (Απορριματοκιβώτιο hooklift 12 m3)