Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Οκτώβριος 2021

198/2021 Επικύρωση 5ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 199/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα έως και το

197/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Υπολογισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών για τις «Μελέτες για την επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιϋλιστηρίου για την αξιοποίηση του νερού του φράγματος στη θέση Στενό του Δήμου Σερίφου», όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.

195/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 196/2021 Έγκριση μετακίνησης  του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τουρισμού για τη φυσική τους παρουσία στο ετήσιο

194/2021 Έγκριση Μελετών Υποέργων της Προτεινόμενης Πράξης του Δήμου Σερίφου με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" με κωδικό ΑΤ08 και τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις