Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Σεπτέμβριος 2021

86/2021 Έγκριση ή μη της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021. 87/2021 Έγκριση ή μη της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021. 88/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με τα αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 89/2021 Ενημέρωση σχετικά με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου για την υπόθεση διάνοιξης δημοτικής οδού. 90/2021 Λήψη απόφασης

188/2021 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του τέως Δημάρχου σε ποινικό δικαστήριο για την υπόθεση ΣΕΠΕ. 189/2021 Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης για το έργο με τίτλο « Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στον Αυλόμωνα Σερίφου». 190/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης για το έργο «Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Γαλανής του

178/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία των αδελφών Κιοσκέρογλου και των συνεργατών τους. 1.200,00€(ΚΑ 00.6433.). 179/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 180/2021 Επικύρωση 2ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 181/2021 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 182/2021 Έγκριση ή μη της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του