Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιούλιος 2021

153/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου καταγραφής παραδοσιακών τραγουδιών της Σερίφου 1.200,00€( ΚΑ 00.6433) 154/2021 Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 155/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από την κυρία Ricci Oddi Clara. 156/2021 Έγκριση ή μη της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 157/2021 Εξειδίκευση