Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Απρίλιος 2021

74/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την επαύξηση κατηγορίας ρεύματος στο δημοτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης στη θέση « Συμπόταμα». ( ΚΑ 30.6277).   75/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την προμήθεια γατοτροφής 1.000,00€ (ΚΑ 15.6635.03) . 76/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την ηλεκτροδότηση του καινούργιου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της δεξαμενής στη θέση «Παούρι» 21.605,75€ ( ΚΑ 25.6211).   77/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για