Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Απρίλιος 2021

107/2021 Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης Τιμών Δήμου Σερίφου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο της πρόκλησης ΑΤ01, με τίτλο « Υποδομές Ύδρευσης», στον άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για την πράξη με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου».

32/2021 Ορισμός εκπροσώπου για τη Διοικητική παραλαβή του έργου «Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερίφου». 33/2021 Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ακινήτων εκτός οικισμού  Δήμου Σερίφου. 34/2021 Λήψη απόφασης για την  πραγματοποίηση τηλεοπτικής καταγραφής παραδοσιακών τραγουδιών της Σερίφου. 35/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Γερασιμίδη Αθανασίου. 36/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του

90/2021 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων έτους 2021. 91/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ταϊστρών και λοιπών ειδών αδέσποτων ζώων ( ΚΑ 15.6635.04). 92/2021 2ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 93/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και τεχνικών όρων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2.000,00€ ( ΚΑ 10.6661). 94/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια