Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάρτιος 2021

44/2021 Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020. 45/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020.   46/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία-συνδρομή στη «Βάση Δεδομένων Δήμος- ΝΕΤ» 1.000,00€ (ΚΑΕ 00.6451.01). 47/2021 1η υποχρεωτική αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021. 48/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του κυρίου Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου. 49/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης της κυρίας Κουζούπη

25/2021 Σχετικά με αίτημα κατοίκων-ιδιοκτητών θέσης Πλάκας Αγ. Γεωργίου Ράμμου Σερίφου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της παλαιάς δημοτικής οδού προς βελτίωση της πρόσβασής τους 26/2021 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020. 27/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020. 28/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους