Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάρτιος 2021

64/2021 Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του πρακτικού της « Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου».   65/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας « Περιβάλλον», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

61/2021 Ορισμός υπόλογου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής για την επαύξηση κατηγορίας ρεύματος στο Δημοτικό Αντλιοστάσιο στη περιοχή Συμπόταμα. 62/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία διεκπεραίωσης ταξινόμησης νέου οχήματος του Δήμου Σερίφου ποσού 155,00€ ( ΚΑΕ. 70.6323.) 63/2021 Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου για τη διαδικασία του διαγωνισμού για το