Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιανουάριος 2021

Δημοσιεύτηκε Εφημερίδα Σέριφος, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2020 Μετά από ορισμένες αντιδράσεις που προέκυψαν από μερίδα κατοίκων της Σερίφου, σχετικά με την έκδοση των λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης και τα ποσά με τα οποία έχουν χρεωθεί, κρίνεται αναγκαίο να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και παρερμηνείες. Άλλωστε, ένα από τα βασικά προβλήματα που κληθήκαμε να επιλύσουμε και

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Σέριφος, 9ος-10ος 2020 Απ’ την πρώτη στιγμή της θητείας μας, θέσαμε ως πρώτο στόχο το συμμάζεμα και τη διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου ώστε το 2023 να παραδώσουμε στους επόμενους ένα Δήμο υπόδειγμα οικονομικής διαχείρισης. Κληρονομήσαμε και κληθήκαμε να διαχειριστούμε αφενός ένα τεράστιο ποσό ανείσπρακτων για το μέγεθος του Δήμου, περίπου