Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Νοέμβριος 2020

212/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός αναδόχου για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερίφου» για την διαγωνιστική διαδικασία 95657 « Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού- αποφρακτικού μηχανήματος». 213/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός

204/2020 Κατάρτιση σχεδίου Π/Υ και ΟΠΔ οικ. Έτους 2021   205/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Σερίφου ποσού 13.640,00€   206/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης Κατασκευή ραμπών και Χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Δήμου Σερίφου ποσού 11.160,00€ 207/2020 Διαγραφή οφειλής Παπαβασιλείου

141/2020 Έγκριση ή μη, της πορείας εκτέλεσης Γ’ τριμήνου Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου. 142/2020 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου. 143/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2021. 144/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021. 145/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό