Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Σεπ 2020

123/2020 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προγράμματος δωρεάν στειρώσεων στο Δήμο Σερίφου από την Εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων « Vets in action». 124/2020 Αποδοχή επιχορήγησης για μελέτες ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α. ύψους 84.960€. 125/2020 4η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερίφου οικ. έτους 2020. 126/2020 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

154/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την φιλοξενία της εθελοντικής ομάδας κτηνιάτρων «Vets in action». 155/2020 Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού για το έργο « Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στον Αυλόμωνα Σερίφου».

142/2020 Αποδοχή επιχορήγησης και όρων σύμβασης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ(Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σερίφου) 143/2020 “9η αναμόρφωση οικ. Έτους 2020”   144/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για επισκευή αντλίας λυμάτων caprapi 1.155,04€ 145/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για επισκευή αντλίας λυμάτων ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 1.830,24€ 146/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 745,00€ 147/2020 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 148/2020 Έγκριση