Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιούνιος 2020

88/2020 Καθορισμός ποσού επιδόματος ενοικίου Ιατρών του Π.Π.Ι. Σερίφου. 89/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου. 90/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 15.000 € για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους. 91/2020 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013. 92/2020 Υπόδειξη σημείων τοποθέτησης ταϊστρών και ποτιστρών

85/2020 Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων αδείας κοινοχρήστων χώρων προς το Δήμο Σερίφου για το έτος 2020 86/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου.