Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάιος 2020

66/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 67/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών της έκτακτης επιχορήγησης 25.806€, λόγω Covid-19. 68/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από την Πολιτική Προστασία έτους 2020, ύψους 10.000€. 69/2020 Γνωμοδότηση σχετικά με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών

Ακολουθεί η πρόσκληση για τη 2η συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα τη λήψη απόφασης για διενέργεια ενιαίας καμπάνιας για την τουριστική σεζόν 2020 λόγω των έκτακτων συνθηκών