Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

11/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου και έγκριση των τεχνικών της όρων.

2-OE-1ο-Θ-OE-αποδοχη-μελετης-αναβάθμισης-αυλειων-χωρων-σχολικων-κτιριων

12/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των θεωρημένων μελετών των τεσσάρων (4) υποέργων για την δράση με τίτλο « Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου», έγκριση των τεχνικών τους όρων, των όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού- αξιολόγησης προσφορών, καθώς και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.

2-OE-2ο-Θ-OE-αποδοχη-4-μελετων-smart-cities-ορθη-επαναληψη