Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

08/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου

1ο-θ-2ΔΣ-επιτροπη-φορολογ.διαφορων

09/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου

2οθ-2ΔΣ-επιτροπη-καταστρ.-οχηματων

10/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου

3οθ-2ΔΣ-επιτροπη-συντηρησης-οχηματων

11/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψής κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερίφου

4οθ-2ΔΣ-επιτροπη-επιβλεψησ-κοινορ.χωρων

12/2021 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2021

5οθ-2ΔΣ-εκπροσ.ναυγιων-2

13/2021 Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2021

6οθ-2ΔΣ-εκπροσ.χορηγ.-αδειων-μεσων-αναψυχησ-θαλ.

14/2021 Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους δημόσιους υπαλλήλους

7οθ-2ΔΣ-παροχη-κινητρων-δυ-1

15/2021 Λήψη απόφασης για το καθορισμό του ανώτατου ορίου ημέρων μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών

8οθ-2ΔΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΙΡΕΤΩΝ

16/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων Δήμου Σερίφου

9οθ-2ΔΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

17/2021 13η Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2020

10οθ-2ΔΣ-13η-αναμορφωση