Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

2η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024.

32/2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2024.

1ο-Θ-2ης-ειδικης-ΔΣ-προυπολογισμοσ-2024

33/2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2024.

2ο-Θ-2ειδικης-οπδ-ΔΣ-2024