Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

232/2022 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023.

18OE-1ο-Θ-OE-σχεδιο-προυπολογισμου-2023

233/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα Δήμου Σερίφου». 34.489,64€ (ΚΑ 30.7411.003).

2ο-θεμα-18η-οε-υδραυλικη-μελετη-οριοθετηση-ρεματοσ-αυλομωνα

234/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Ωρίμανση του Έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμών Πύργου και Παναγιάς Σερίφου».

18η-OE-3ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-για-το-εργο-εξωτερικο-δικτυο-υδρευσησ-οικισμων-πυργου-παναγιας

235/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Ωρίμανση του Έργου «Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Γαλανής Σερίφου».

18η-OE-4ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-για-το-εργο-αντικατασταση-εσωτερικου-δικτυου-γαλανης

236/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσίας για την αδειοδότηση του έργου «Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου».

18η-OE-5ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-για-το-εργο-αναβαθμιση-αυλειων-χωρων

237/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου Α.2 της Σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος για την Υποβολή Φακέλου Έξυπνων Πόλεων Δήμου Σερίφου».

18η-OE-6ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-Α2-συμβουλοσ-για-την-υποβολη-του-φακελου-εξυπνων-πολεων-1

238/2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς των ΚΑΕ της αμοιβής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου»».

18η-OE-1οΘ-έκτακτο-τροποποιηση-της-15-2022-για-εργο-ΓΑΛΑΝΗΣ

239/2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς των ΚΑΕ της αμοιβής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου».  

18η-OE-2οΘ-έκτακτο-τροποποιηση-της-84-2022-για-εργο-αυλειων-χωρων

240/2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 157/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς των ΚΑΕ της αμοιβής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικό Σχέδιο για τη διάσωση και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου και τις άμεσες σωστικές επεμβάσεις στη Σκάλα Φόρτωσης Μεγάλου Λειβαδίου».

18η-OE-3οΘ-έκτακτο-τροποποιηση-της-157-2022-για-εργο-ΣΚΑΛΑ-ΜΕΓΑ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ

241/2022Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 194/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς των ΚΑΕ της αμοιβής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη στη Σέριφο υπό την αυξανόμενη τουριστική πίεση: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

18η-OE-4οΘ-έκτακτο-τροποποιηση-της-194-2022-για-εργο-βιωσιμη-αναπτυξη