Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

151/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανση έργων Δήμου Σερίφου» στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής «Ωρίμανσης έργων φορέων με αδυναμίες» για την υποστήριξη αδύναμων φορέων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ( ΜΟΔ) Α.Ε..

6ΓΛΠΩ1Η-Ρ6Α

152/2021 Την επικύρωση του 2ο πρακτικού διενέργειας Δημοπρασίας ( 2 στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου».

18η-OE-2ο-ΘOE-2-praktiko-αναβαθ.-αθλητικων-εγκαταστασεων