Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

143/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια φλοτέρ και λοιπών ειδών. 500,00€ (ΚΑ 25.6662.003).

17η-OE-1ο-ΘOE-φλοτερ

144/2021 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

17η-OE-2ο-ΘOE-4-η-αναμορφωση

145/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για καταχώρηση κειμένου σε sportfm.gr και Skai.gr. 1.400,00€ (ΚΑ 00.6434).

17η-OE-3ο-ΘOE-κειμενο-σκαι

146/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 279/2007 απόφασης του Εφετείου Αιγαίου.

17η-OE-4ο-ΘOE-ορισμος-δικηγορου-κονδυλη

147/2021 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της ΜΟΔ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες για την επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιϋλιστηρίου για την αξιοποίηση του νερού του φράγματος στη θέση «Στενό» του Δήμου Σερίφου».

17η-OE-5ο-ΘOE-τροποποιηση-συμβση-με-μοδ

148/2021 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού-Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών».  

17η-OE-6ο-ΘOE-προγρ.συμβαση-με-περιβαλλον

149/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς της οριστικής μελέτης τεχνικών έργων για το έργο «Οδοποιία Τράχηλα-Τριαντάφυλλου» από το Σύλλογο «Τελένικο».

17η-OE-7ο-ΘOE-αποδοχη-μελετης-τραχηλα

150/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

17η-OE-1ο-εκτακτο-ΘOE-προτα-ατ11