Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022.

137/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2023.

1ο-θ-17ο-ΔΣ-μετακινηση-αιρετων-2023

138/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή γνώμης επι των αντικειμενικών αξιών της νήσου Σερίφου.

2ο-θ-17ο-ΔΣ-ΓΝΩΜΗ-ΓΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ-ΑΞΙΕΣ

139/2022 Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σερίφου.

3Θ-17ου-ΔΣ-Διαχειριστής-Τράπεζων

140/2022 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.

4ο-Θ-17o-ΔΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-2023_signed

141/2022 Ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη για τις περιοχές « Natura 2000» της νήσου Σερίφου.

5ο-θ-17ο-ΔΣ-ενημερωση-natura-2020