Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

117/2020 Έγκριση πρακτικού ενστάσεων  
16-OE-1-Θ-OE-εγκριση-πρακτιου-ενστάσεων

118/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντ .Φωτοτυπικού( 1000,00ΚΑΕ10.6654.002)  
16-OE-2ο-Θ-OE-εγκριση-προμήθειας-Αντ.-Φωτοτυπικού

119/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την αγορά άδειας χρήσης Microsoft office (ΚΑΕ10.6612.,1000,00)
16-OE-3ο-Θ-OE-εγκριση-προμήθειας-αδειασ-λογισμικού

120/2020 “6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020”  
16-OE-4οΘ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-6

121/2020 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού /΄Β τρίμηνο εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2020.
16-OE-5ο-Θ-OE-εγκριση-εκτέλεσης-προυπολογισμού

122/2020 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014
16-OE-6ο-Θ-OE-συνταξη-έκθεσης-και-κατάρτισης-ισολογισμου-2014

123/2020 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015
16-OE-7ο-Θ-OE-συνταξη-έκθεσης-και-κατάρτισης-ισολογισμου-2015

124/2020 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016
16-OE-8ο-Θ-OE-συνταξη-έκθεσης-και-κατάρτισης-ισολογισμου-2016

125/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα « Adventure Greece» ”
16-OE-9ο-Θ-OE-εξειδίκευση-δαπανης-για-adventure-greece

126/2020 “Εξειδίκευση δαπάνης για την τηλεοπτική εκπομπή στο STAR για την ανάδειξη της Σερίφου ως ασφαλής τουριστικός προορισμός (2.000,00, ΚΑΕ 00.6433.).
16-OE-10ο-Θ-OE-εξειδίκευση-δαπανης-τηλεοπτικη-εκπομπη-του-star

127/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στον Αυλόμωνα» (18.250,00).
16η-11ο-Θ-OE-έγκριση-τεχνικών-προδιαγραφών-για-επεκταση-δικτυου-αποχέτευσης-στον-αυλομωνας

128/2020 Λήψη απόφασης για την κάλυψη τελών ταφής πατρός Ιακώβου από τον Δήμο Σερίφου
16η-12ο-Θ-OE-έγκριση-δαπάνης-τελων-ταφης

129/2020 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψύκτη νερού και φιαλών νερού».

16η-13ο-Θ-OE-έγκριση-δαπάνης-για-την-προμήθεια-ψηκτη-και-φιαλών-νερού