Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023.

252/2023 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2024.

1οΘ-16ου-ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ-ΧΩΡΟΥ-24

253/2023 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό έτος 2024.

2οΘ-16ο-ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-24

254/2023 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης» για το οικονομικό έτος 2024.

3ο-Θ-16ΔΣ-.docx-υδρευση-αποχετευση-24

255/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)» για το οικονομικό έτος 2024.

4ο-Θ-16ΔΣ-.ΤΑΠ-2024

256/2023 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για επιβολή Τ.Α.Π.

5ο-Θ-16ΔΣ-.τιμη-ζωνης-εκτος-αντικειμενικων-αξιων

257/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων» για το οικονομικό έτος 2024.

6ο-Θ-16ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-2024

258/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων» για το οικονομικό έτος 2024.

7οΘ-16ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-διανομης-παρεπιδημουντων-2024

259/2023 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ)» για το οικονομικό έτος 2024.

8οΘ-16ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-ΦΗΧ-2024

260/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2024.

9οΘ-16ο-ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΑΠΛΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ-24

261/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, της 8ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2023.ΑΝΑΒΟΛΗ

10ο-θ-16ο-ΔΣ-8η-αναμορφωση-2023

262/2023 Ενημέρωση σχετικά με αίτημα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για το δρόμο του Αβυσσαλού.

11ο-θ-13ο-ΔΣ-ενημερωση-για-τον-αβυσαλλο