Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022.

125/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023.

1οΘ-16ο-ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΑΠΛΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ-23

126/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2023.

2οΘ-16-ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ-ΧΩΡΟΥ-23

127/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό έτος 2023.

3οΘ-16ο-ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-23

128/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης» για το οικονομικό έτος 2023.

4ο-Θ-16ΔΣ-.docx-υδρευση-αποχετευση-23-1

129/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)» για το οικονομικό έτος 2023.

5ο-Θ-16ΔΣ-.ΤΑΠ-2023

130/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων» για το οικονομικό έτος 2023.

6ο-Θ-16ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-2023-2-1

131/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων» για το οικονομικό έτος 2023.

7οΘ-16ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-διανομης-παρεπιδημουντων-2023

132/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ)» για το οικονομικό έτος 2023.

8οΘ-16ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-ΦΗΧ-2023

134/2022 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

10ο-θ-16ο-ΔΣ-ΚΑΛΥΨΗ-ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΠΑΨΥ-23

135/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου.

11ο-θ-16ο-ΔΣ-αιτηματα-πολιτων-για-συνδεση-υδρευσης

136/2022 Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόβλημα στην περιοχή του Κουταλά.

12ο-θ-16ο-ΔΣ-ενημέρωση-και-αποφαση-για-το-θεμα-του-κουταλα