Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

160/2020 Παραλαβή του υπ’ αριθμόν 66/2015 παραστατικού του Ζερβού Σπυρίδωνος.
1ο-Θ-16ΔΣ

161/2020 Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».
2ο-Θ-16ΔΣ

162/2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου.
3ο-Θ-16ΔΣ

163/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης ένταξης της κυρίας Ταβουλάρη Άννα στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερίφου.
4ο-Θ-16ΔΣ

164/2020 Λήψη απόφασης για τη σύναψη νέας σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Δήμο Σερίφου.
5ο-Θ-16ΔΣ

165/2020 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20220 του Δήμου Σερίφου.
6ο-Θ-16ΔΣ

166/2020 Σχετικά με αίτημα Χαλίδα Μαρκέλλας.
7ο-Θ-16ΔΣ

167/2020 Σχετικά με αίτημα Λιβανίου Αντωνίου.
8ο-Θ-16ΔΣ