Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023.

144/2023 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 (3.220,00€).

15η-OE-1οΘ-αποδοχη-εκλογικησ-αποζημιωσης-8-οκτωβριου-2023

145/2023 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Ε.3 (Π.14): Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων» της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου» για το διάστημα από 05/11/2023 έως 05/12/2023.  

2ο-θεμα-15η-οε-χορηγηση-παρατασης-ΠΕ3-Π14

146/2023 Αποδοχή ή μη, κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών του Τέλους Διαφήμισης έτους 2023 (3.670,64€).

15-OE-3οΘ-OE-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΕΛΟΥΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

147/2023 Αποδοχή ή μη, κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2023 (3.670,64€).

15-OE-4οΘ-OE-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Ταπ

148/2023 Αποδοχή ή μη, κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2023.

15-OE-5οΘ-OE-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-διαχειριση-αδεσποτων-ζωων-συντροφιας

149/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων Δήμου Σερίφου» (ΚΑ 25.7131.003) 15.543,40€.

15η-OE-6ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθειαηλετρικων-πινακων-αντλιοστασιων

150/2023 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 338/2023 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια καυσίμων (ΚΑ 20.6641) 1.297,53€.

15η-OE-7ο-Θ-OE-εγκριση-της-338-2023-αποφασης-δημαρχου

151/2023 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 346/2023 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια φίλτρου και τεντωτήρα προωθητή (ΚΑ 20.6263.002) 1.238,36€.

15η-OE-8ο-Θ-OE-εγκριση-της-346-2023-αποφασης-δημαρχου

152/2023 Αποδοχή ή μη, κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών συμπληρωματικής επιχορήγησης έτους 2023 (27.966,74€).

15η-OE-9οΘ-OE-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-συμπληρωματικη-ΣΑΤΑ

153/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

154/2023 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024.

15OE-11ο-Θ-OE-σχεδιο-προυπολογισμου-2024

155/2023 Εξειδίκευση δαπάνης για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σερίφου (ΚΑ 00.6711.01) 6.000,00.

15η-OE-12ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

156/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, αναλώσιμων κτηνιατρείου και χρωμάτων (70.6699.002) 263,19€

15η-OE-13ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ