Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

177/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερίφου.

15η-OE-1οΘ-έγκριση-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΧΩΡΩΝ

178/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Σερίφου.

15η15-OE-2οΘ-έγκριση-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

179/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 2.908,18€ για την προμήθεια εργαλείων (ΚΑ 25.6654.001).

15η-OE-3οΘ-ορισμος-υπολογου-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-εργαλείων

180/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου για συμψηφισμό οφειλών με τιμολόγιο ιδιώτη. 396,80€ (ΚΑ 00.6111).

15η-OE-4ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ-ΟΦΕΙΛΩΝ-ΜΕ-ΙΔΙΩΤΗ

181/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου προς ΔΛΤΣ. 297,60€ (ΚΑ 00.6111).

15η-OE-5ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-ΔΛΤΣ

182/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου προς ΕΦΑΚΥΚ. 297,60€ (ΚΑ 00.6111).

15η-OE-6ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-ΕΦΑΚΥΚ

183/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη αιτήσεως προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για εισαγγελική παραγγελία. 595,20€ (ΚΑ 00.6111).

15η-OE-7ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-εισαγγελικη-παραγγελια

184/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα των κυρίων Μπαλάσκα Αλεξάνδρου-Ιωάννη και Turrini Massimo.

15η-ΟΕ-8ο-Θ-ΑΙΤΗΜΑ-ΜΠΑΛΑΣΚΑ-MASSIMO

185/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων (Π.5, Π.7, Π.8, Π.10, Π.11)»και χορήγηση παράτασης των παραδοτέων (Π.1, Π.2, Π.3, Π.4, Π.6, Π.9, Π.12, Π.13 και Π.14) της σύμβασης για το \Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

15η-ΟΕ-9ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-SMART-CITIES

186/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κυρίου Ευγενίου Ευαγγέλου.

15η-ΟΕ-10ο-Θ-ΑΙΤΗΜΑ-EYGENIOY-EYAGGELOY

187/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κυρίας Κοτσίκου Μαριάνθης.

15η-OE-11ο-Θ-αιτημα-κοτσικου-μαριανθη

188/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 479,63€ από την καρτέλα της κυρίας Βασιλείου Ισιδώρας.

15η-OE-12ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΙΣΙΔΩΡΑ

189/2022 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της κυρίας Κουζούπη Ζαμπέτας του Σπυρίδωνος από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης.

14η-OE-13ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΩΝ-ΚΟΥΖΟΥΠΗ-ΖΑΜΠΕΤΑ

190/2022 Επικύρωση 6ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022.

15η-OE-14οΘ-εγκριση-6-πρακτικου-ενστασεων-2022

191/2022 Επικύρωση 7ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022.

15η-OE-15οΘ-εγκριση-7-πρακτικου-ενστασεων-2022

192/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 403,85€ από την καρτέλα του κυρίου Γιαννάτου Νικολάου.

15η-OE-16ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

193/2022 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της κυρίας Κουζούπη Μαρίας του Νικολάου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης.

15η-OE-17ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΩΝ-ΚΟΥΖΟΥΠΗ-ΜΑΡΙΑΣ

194/2022 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη στην Σέριφο υπό την αυξανόμενη τουριστική πίεση: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

15η-OE-18οΘ-έγκριση-σχεδιου-προγραμματικησ-βιωαιμη-αναπτυξη-υπο-τουριστικη-πιεση

195/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Λιμεναρχείου Σερίφου.

15η-ΟΕ-19ο-Θ-ΑΙΤΗΜΑ-ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

196/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη χορήγηση ή μη αποζημίωσης στον κύριο Γαλανό Ευάγγελο του Μαρίνου».

15η-OE-20ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-γαλανος-ευαγγελοσ

197/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα του κυρίου Ξυπνητού Φωτίου.

15η-ΟΕ-21ο-Θ-ΑΙΤΗΜΑ-ΞΥΠΝΗΤΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ

198/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων 1 και 2 της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σερίφου».

15η-ΟΕ-22ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-ΣΒΑΚ

199/2022 Εξειδίκευση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου.

1εκτακτο-θεμα-15η-οε-μετακινηση-δημαρχου