Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

133/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο « Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου» ( ΚΑ 61.7311.001).

15η-OE-1οΘ-1ο-πρακτικο-αναβαθμιση-αθλητικων-εγκαστασεων

134/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια υλικών κι εξαρτημάτων για τη συντήρηση δημοτικού κτιρίου 1.200,00€ ( ΚΑ 70.6699.002).

15η-OE-2οΘ-εξειδικευση-δαπανης-υλικων

135/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ηλεκτροβανών και λοιπών υλικών 5.350,€ ( ΚΑ 70.6699.002).

15η-OE-3οΘ-εξειδικευση-δαπανης-ηλεκτροβανων

136/2021 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021

15η-OE-4οΘ-3η-αναμορφωση

137/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ποσού ύψους 424.005,06€ για την υλοποίηση των πράξεων «Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανάπλαση του Λιβαδίου» και « Μελέτη για την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Σερίφου».

15η-OE-5οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης

138/2021 Αποδοχή γνωμοδοτήσεων για την άσκηση προσφυγών κατά των με αριθμό πρωτοκόλλου 20539-21/04/2021,20872-23/04/2021, 21936-05/05/2021, 21937-05/05/2021, 21939-05/05/2021 αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

15η-OE-6οΘ-αποδοχη-γνωμοδοτησεων