Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021.

55/2021 Έγκριση ή μη της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

1ο-θ-15ΔΣ-αναμόρφωση-3η-1

56/2021 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

2ο-θ-15ΔΣ-αναμόρφωση-4η

57/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου υδροστομίων- υδατοδεξαμενών του δήμου Σερίφου.

3ο-θ-15ΔΣ-ΟΡΙΣΜΟς-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ