Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

141/2020 Έγκριση ή μη, της πορείας εκτέλεσης Γ’ τριμήνου Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου.
1ο-Θ-15ΔΣ-

142/2020 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου.
2ο-Θ-15ΔΣ-.docx-11-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

143/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2021.
3ο-Θ-15ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

144/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021.
4ο-Θ-15ΔΣ-.docx-υδρευση-αποχετευση

145/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2021.
5ο-Θ-15ΔΣ-

146/2020    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των λοιπών τελών οικονομικού έτους 2021.
6ο-Θ-15ΔΣ-

147/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) του οικονομικού έτους 2021.
7ο-Θ-15ΔΣ-.docx-2222

148/2020  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού του οικονομικού έτους 2021.
8ο-Θ-15ΔΣ-

149/2020 Έγκριση ή μη, του 3ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Σερίφου.
9ο-Θ-15ΔΣ-

150/2020 Λήψη απόφασης για την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού των πολιούχων της Σερίφου Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ως επίσημης αργίας για τη νήσο Σέριφο.
10ο-Θ-15ΔΣ-

151/2020 Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήματος προς τον ΟΤΕ Α.Ε.
11ο-Θ-15ΔΣ-

152/2020 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021.
12ο-Θ-15ΔΣ-

153/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο αίτημα της εταιρείας COCO-MAT SERIFOS M.I.K.E
13ο-Θ-15ΔΣ-

154/2020 Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.».
14ο-Θ-15ΔΣ-

155/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του κληροδοτήματος Βιτάλη «πρώην Relax».  
15ο-Θ-15ΔΣ-

156/2020 Σχετικά με αίτημα του κυρίου Γερασιμίδη Αθανασίου.
16ο-Θ-15ΔΣ-

157/2020 Σχετικά με αίτημα της κυρίας Νίνη Γεωργίας.
17ο-Θ-15ΔΣ-

158/2020 Παραλαβή του υπ’ αριθμόν 66/2015 παραστατικού του Ζερβού Σπυρίδωνος.
18ο-Θ-15ΔΣ-

159/2020 Αποδοχή απόφασης για τη διάθεση ενός φορτηγού οχήματος στο Δήμο Σερίφου.
1ο-έκτακτοΘ-15ΔΣ-