Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

167/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  και αναμόρφωση του προϋπολογισμού (16.930,00€).

14η-OE-1οΘ-ενταξη-σε-προγραμμα-για-εκσυγχρονισμο-κεπ

168/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 17.207,46€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

14η-OE-2οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-17-207-46

169/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 1.940,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

14η-OE-3οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-δαπανεσ-σχολειων

170/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της κατανομής ποσού 7.320,00€ για τη μισθοδοσία των σχολικών καθαριστών/ριών.

14η-OE-4οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-μισθοδοσια-σχολικων-καθαριστων

171/2022 Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας 03: «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για την πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Σερίφου».

14OE-5ο-Θ-OE-ορισμοσ-επιτροπής-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΟΤΑ

172/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης παραδοτέων Α’ φάσης της Σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος για την Υποβολή Φακέλου Έξυπνων Πόλεων Δήμου Σερίφου».

6οθεμα-14η-οε-χορηγηση-παρατασης-παραδοτεων-υποβολη-φακελου-εξυπνες-πολεις

174/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν289 /2022 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια εξαρτημάτων αποχέτευσης λόγω βλάβης 5.000,00€ (ΚΑ 25.6662.003).

14-OE-8οΘ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-289

175/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για τη θεώρηση της «Υδραυλικής Μελέτης για την Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Πύργου και Παναγιάς» και την υλοποίηση του έργου.

14η-OE-9οΘ-έγκριση-σχεδιου-προγραμματικησ-πυργος-παναγια

176/2022 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022.

14η-OE-10ο-Θ-6η-αναμορφωση