Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

127/2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 72/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου.
1ο-Θ-14ΔΣ-

128/2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 59/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου.
2ο-Θ-14ΔΣ-

129/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου προσωρινής εναπόθεσης μπαζών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων.
3ο-Θ-14ΔΣ-

130/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με τα αιτήματα υποστήριξης κοινωνικών περιστατικών του Δήμου Σερίφου.
4ο-Θ-14ΔΣ-

131/2020 Σχετικά με το αίτημα της Παπάλη Βασιλικής.
5ο-Θ-14ΔΣ-

132/2020 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σερίφου για τη διεξαγωγή δραστηριότητας Judo.
6ο-Θ-14ΔΣ-

133/2020 Έγκριση ή μη, 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.
7Θ-14ΔΣ-Έγκριση-της-10ης-αναμόρφωσης-Οικονομικού-έτους-2020

134/2020 Λήψη απόφασης για την παροχή υποστήριξης στο «Μουσικό Εργαστήριο Σερίφου».
8ο-Θ-14ΔΣ-

135/2020 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερίφου στο ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε..
9ο-Θ-14ΔΣ-

136/2020 Λήψη απόφασης για την προμήθεια ιατρικού μηχανήματος, προς δωρεά στο ΠΠΙ Σερίφου.
10ο-Θ-14ΔΣ-

137/2020 Λήψη απόφασης για την προμήθεια και τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο, ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή τύπου AED.
11ο-Θ-14ΔΣ-

138/2020 Έγκριση ή μη, του 2ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Σερίφου.
12ο-Θ-14ΔΣ-

139/2020  Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων επί του αιγιαλού και της παραλίας της Νήσου Σερίφου, ως « Πολυσύχναστων», για το έτος 2021.  
1ο-εκτακτο-Θ-14ΔΣ-

140/2020 Σχετικά με αίτημα της κυρίας  Κίτσου Μαρίας .    
2ο-ΕΚΤΑΚΤΟ-Θ-14ΔΣ-