Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

142/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων α) «Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικού-Διαφημιστικού Υλικού» β) «Π.Ε.1 Δράσεις Ψηφιακής Προβολής και Προώθησης» και γ) «Διοργάνωση Ημερίδας»  από τη My Company Projects Ο.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

12η-ΟΕ-1ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-SMART-CITIES

143/2022 Επικύρωση 5ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022.

12η-OE-2οΘ-εγκριση-5ου-πρακτικου-ενστασεων-2022

144/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 76,56€ από την καρτέλα του κυρίου Γούναρη Κωνσταντίνου του Ιωάννου.

12η-OE-3ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

145/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 38,28€ από την καρτέλα του κυρίου Φραγκουλάκη Γεωργίου του Σπυρίδωνος.

12η-OE-4ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-φραγκουλακης-γεωργιος

146/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 106,67€ από την καρτέλα της κυρίας Τριανταφύλλου Μαρίας.

12η-OE-5ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΜΑΡΙΑ

147/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 484,84€ από την καρτέλα του κυρίου Μπλατσούκα Δημητρίου.

12η-OE-6ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-μπλατσουκα-δημητριος

148/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 221,12€ από την καρτέλα του κυρίου Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη.

12η-OE-7ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ασημακοπουλος-κωνσταντινος

149/2022 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της κυρίας Κουζούπη Ζαμπέτας του Σπυρίδωνος από προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσής της.

12η-OE-8ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ-ΚΟΥΖΟΥΠΗ-ΖΑΜΠΕΤΑ

150/2022 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της κυρίας Κουζούπη Ζαμπέτας του Σπυρίδωνος από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης.

12η-OE-9ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΩΝ-ΚΟΥΖΟΥΠΗ-ΖΑΜΠΕΤΑ

151/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης για τη σύναψη επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης».

12η-ΟΕ-10ο-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΡΩΝ-ΔΑΝΕΙΟΥ-ΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΚΑΙ-ΜΕΙΩΣΗ-ΔΙΑΡΡΟΩΝ-ΣΤΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΝΟΜΗς-ΝΕΡΟΥ

152/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης του Υποέργου 1 για την πράξη με τίτλο «Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών, των όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού-αξιολόγησης προσφορών, καθώς και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.

12η-OE-11οΘ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

153/2022 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Φατσιάδη Αινεία του Διονυσίου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης.

12η-OE-12ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΩΝ-ΦΑΤΣΙΑΔΗΣ

154/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από την καρτέλα του κυρίου Κουζούπη Αντωνίου του Θεοδώρου.

12η-OE-13ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΩΝ-κουζουπης-αντωνησ

155/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία μηχανικού του Υπουργείου Πολιτισμού. 800,00€ (ΚΑ 00.6433).

12η-OE14ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-φιλοξενια-μηχανικου-ΥΠΟ

156/2022 Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία της εθελοντικής ομάδας «Vets in Action» 3.300,00€ (ΚΑ 00.6433).

12η-OE15ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-φιλοξενια-ομαδας-κτηνιατρων

157/2022 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικό Σχέδιο για τη διάσωση και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου και τις άμεσες σωστικές επεμβάσεις στη Σκάλα Φόρτωσης Μεγάλου Λειβαδίου».

12η-OE-16οΘ-έγκριση-προγραματικης-για-ΣΚΑΛΑ-ΜΕΓΑ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ

158/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της δωρεάς του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4374 (ΔΑ2039) οχήματος μάρκας IVECO από το Δήμο Αθηναίων προς το Δήμο Σερίφου.

12η-OE-17ο-ΘOE-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΔΗΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΙΩΝ

159/2022 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2023 στο Δήμο Σερίφου.

12η-OE-18οΘ-προγρ.προσληψεων-στιςΙΔΟΧ-2023

160/2022 Έγκριση ή μη της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

12η-OE-19ο-Θ-5η-αναμορφωση

161/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την υπηρεσία μεταφοράς πόσιμου ύδατος 31.124,00€ (ΚΑ 25.6412).

12η-OE1ο-Θ-εκτακτο-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-μεταφορα-ποσιμου-υδατος

162/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με το αίτημα τον κατοίκων του Κουταλά.

12η-OE-2ο-Θ-εκτακτο-OE-ορισμος-νομικου-συμβουλου-για-θεμα-πολιτων-κουταλα

163/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια βιβλιοθήκης 2.480,00€ (ΚΑ 70.6699.002).

12η-OE3ο-Θ-εκτακτο-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-βιβλιοθηκης

164/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ανεμουρίων (ΚΑ 70.6699.002).

12η-OE-4ο-Θ-εκτακτο-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-ανεμουριων

165/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών  όρων για την προμήθεια καθαριστικών και λοιπών ειδών για το Δημοτικό Κτηνιατρείο 318,33€(15.6635.02).

12η-OE5ο-Θ-εκτακτο-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-κτηνιατρικα-ειδη-καθαρισμου