Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

11η Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής 2022.

127/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 195/2022 Απόφασης Δημάρχου για την επισκευή και αποκατάσταση της αποχέτευσης του κτιρίου της αστυνομίας 3.720,00€ (ΚΑ 30.6261).

11-OE-1ο-Θ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-195

128/2022 Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022.

11η-OE-2οΘ-εγκριση-4ου-πρακτικου-ενστασεων-2022

129/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 85,56€ από την καρτέλα του κυρίου Λιβάνιου Ιωάννη του Αντωνίου.

11η-OE-3ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-λιβανιοσ-ιωαννης

130/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από υδρόμετρα αγνώστου ιδιοκτήτη.

11η-OE-4ο-Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-οφειλων-αγνωστων-καταναλωτων

131/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ποσού ύψους 45.000,00€ για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργων και Συνοδευτικού Εξοπλισμού».

11η-OE-5οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-45-000-φιλοδημος-ΙΙ

132/2022 Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση υπολόγου για το ένταλμα προπληρωμής ποσού ύψους 1.396,00€ για την προμήθεια κλιματιστικών (ΚΑ 70.6699.002).

11η-OE-6ο-αποδεύσμεση-υπολογου-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-κλιματιστικων

133/2022 Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση υπολόγου για το ένταλμα προπληρωμής ποσού ύψους 241,80€ για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών (ΚΑ 00.6434).

11η-OE-7ο-αποδεύσμεση-υπολογου-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-αναμνηστικων-πλακετων

134/2022 Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση υπολόγου για το ένταλμα προπληρωμής ποσού ύψους 791,89€ για την προμήθεια ψυγείων (ΚΑ 70.6699.002).

11η-OE-8ο-αποδεύσμεση-υπολογου-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ψυγειων

135/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου ΦΑΣΗ Β’ «Ανάπτυξη Ιστοσελίδας» από τη My Company Projects Ο.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

11η-OE-9ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-αναπτυξη-ιστοσελιδασ-smart-cities

136/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου».

10οθεμα-11η-οε-χορηγηση-παρατασης-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

137/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε) για την εκπόνηση «Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερίφου».

11η-OE-11οΘ-έγκριση-προγραματικης-για-εετααε-ΑΕ

138/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία αθλητών πετοσφαίρισης (βόλλεϊ) 1.000,00€ (ΚΑ 00.6433).

11η-OE12ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-φιλοξενια-πετοσφαιρισης

139/2022 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022.

11η-OE-13ο-Θ-4η-αναμορφωση

140/2022 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση υπαίθριου χώρου στην Κάτω Χώρα από τον Σύνδεσμο Σεριφίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο 2022.

11η-OE-14ο-Θ-Ληψη-αποφαση-για-απευθειας-μισθωση-υπαίθριου-χωρου

141/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη διοργάνωση του 14ου  Φεστιβάλ Σουραυλιού 3.200,00€ (ΚΑ 00.6433).

11η-OE15ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-διοργανωση-φεστιβαλ-σουραυλιου