Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

107/2021 Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης Τιμών Δήμου Σερίφου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο της πρόκλησης ΑΤ01, με τίτλο « Υποδομές Ύδρευσης», στον άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για την πράξη με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου».

11η-OE-1οΘ-ΑΤ01-ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ