Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

10η Συνεδρίαση οικονομικής Επιτροπής 2023.

78/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φίλτρων προωθητή Χ.Υ.Τ.Α» του Δήμου Σερίφου 1.237,58€ (ΚΑ 70.6699.002).

10η-OE-1ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-φιλτρων-χυτα

79/2023 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

10η-OE-2ο-Θ-4η-αναμορφωση-2023

80/2023 Λήψη απόφασης για Α) τη χορήγηση παράτασης των παραδοτέων (Π.1, Π.3) της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου» και Β) την αποδοχή των παραδοτέων (Π.2, Π.4, Π.6, Π.9, Π.12, Π.13, Π.14) της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».  

3ο-θεμα-10η-οε-χορηγηση-παρατασης-Π1-Π3

81/2023 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (1.800,00€).

10η-OE-4οΘ-αποδοχη-εκλογικησ-αποζημιωσης-21-μαιου-2023

82/2023 Εξειδίκευση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (ΚΑ 00.6421) 149,50€.

1οθεμα-10η-οε-μετακινηση-δημαρχου-1