Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

026/2020 “2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020”

1-Θ-10-ΟΕ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΨΩΠΝΩ1Η-ΑΜΜ

027/2020 “Έγκριση απόφασης Δημάρχου 36/2020”

2-Θ-10-ΟΕ-Έγκριση-απόφασης-Δημάρχου-36-2020-Απολυμάνσεις

028/2020 “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) 2020

3-Θ-10-ΟΕ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΙΔΟΧ

029/2020 “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ) 2020”

4-Θ-10-ΟΕ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΙΔΟΧ-ΑΝΤΑΠ

030/2020 “Έξειδλικευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συντήρηση Οχήματος Δήμου Σερίφου”

10-OE-5-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΔΑΠΑΝΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ