Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

1/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου.

1ο-θ-1ου-ΔΣ-επιτροπη-φορολογ.διαφορων

2/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου.

2οθ-1ου-ΔΣ-επιτροπη-καταστρ.-οχηματων

3/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου.

3οθ-1ου-ΔΣ-επιτροπη-συντηρησης-οχηματων

4/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερίφου.

4οθ-1ου-ΔΣ-επιτροπη-επιβλεψησ-κοινορ.χωρων

5/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων Δήμου Σερίφου.

5οθ-1ου-ΔΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

6/2023 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2023.

6ο-Θ-1ου-ΔΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΝΑΥΑΓΙΩΝ

7/2023 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2023.

7Θ-1ου-ΔΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-εκμισθωσης-θαλασσιων-μεσων-αναψυχης

9/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου.

9ο-θ-1ο-ΔΣ-αιτηματα-πολιτων-για-συνδεση-υδρευσης

10/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κυρίας Ήρμας Παπαναστασίου.

10ο-θ-1ο-ΔΣ-1αιτημα-ΙΡΜΑΣ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

11/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικότητας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 41989/23-02-2022.

11οθ-1ΔΣ-Θέσεις-ΙΔΟΧ-καθορισμος-ειδικοτητας-για-την-41989

12/2023 Συζήτηση και προτάσεις για την διαχείριση του πόσιμου ύδατος του Δήμου Σερίφου.

12οθ-1ου-ΔΣ-προτασεις-για-την-διαχειριση-ποσιμου-υδατος

13/2023 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την εκπόνηση μελέτης«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ».

13οθ1ο-Έκτακτο-Προγραμματική-σύμβαση-πλατυ-γυαλου-τριανταφυλου_signed

14/2023 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

14οθ2ο-Έκτακτο-υποβολη-προτασης-για-ΗΛΕΚΤΡΑ