Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

1/2020 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου στην επιτροπή παρακολούθησης-συντονισμού της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερίφου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

1Θ-1ΔΣ-Ορισμός-Εκπροσώπου-Προγραμματική-Σύμβαση-Δήμου-με-Δ.Λ.Τ.-1

2/2020 Ορισμός μέλους Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του Έργου «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη Σέριφο».

2Θ-1ΔΣ-Ορισμός-μέλους-Επιτροπής-Εποπτείας-και-Παρακολούθησης-του-Έργου

3/2020 Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης για «Μελέτη οδοποιίας Λιβαδίου-Αγίου Ιωάννη και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα».

3Θ-1ΔΣ-Ορισμός-Επιτροπής-Παρακολούθησης-Προγραμματικής-Σύμβασης-για

4/2020 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για τη λήψη χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4Θ-1ΔΣ-Εξουσιοδότηση-Δημάρχου-για-τη-λήψη-χρηματοδότησης-από-το-Ταμείο-Παρακαταθηκών-και-Δανείων.

5/2020 Λήψη απόφασης για την παράταση των ενοικιαστηρίων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019, έως την 30η Απριλίου 2020.

5Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-παράταση-των-ενοικιαστηρίων-που-έληξαν-την-31η-Δεκεμβρίου-2019-έως-την-30η-Απριλίου-2020

7/2020 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ και των μουσικών του Μουσικού Εργαστηρίου.

7Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-κάλυψη-των-δαπανών-μετακίνησης

8/2020 Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη «Βελτίωση τμημάτων των δημοτικών οδών «Λιβάδι-Ράμμος» και «Ράμμος-Καράβι» στο Δήμο Σερίφου».

8Θ-1ΔΣ-Γνωμοδότηση-για-την-έγκριση-ή-μη-της-Μελέτης-Περιβαλλοντικών-Επιπτώσεων

9/2020 Εξέταση αιτήματος Ηγουμένης Μοναχής Ανθοδόχης και λήψη απόφασης

9Θ-1ΔΣ-Εξέταση-αιτήματος-Ηγουμένης-Μοναχής-Ανθοδόχης-και-λήψη-απόφασης

10/2020 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη υλικών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

10Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-παραχώρηση-ή-μη-υλικών-στο-Πυροσβεστικό

13/2020 Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο το «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2023 στο Νομό Κυκλάδων».

13Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-προγραμματική-Κουνούπια-2020-2023

14/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

14Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-αποδοχή-χρηματοδότησης-από-το-πρόγραμμα-Φιλόδημος-ΙΙ

15/2020 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

15Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-υποβολή-πρότασης-στο-πρόγραμμα-Φιλόδημος-ΙΙ

16/2020 Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του «Serifos Sunset Race 2020» υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.

16Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-τη-διεξαγωγή-του-«Serifos-Sunset-Race-2020»

17/2020 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά».

17Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-υποβολή-πρότασης-στο-πρόγραμμα-της-Περιφέρειας-Νοτίου-Αιγαίου-με-τίτλο

18/2020 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας».

18Θ-1ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-υποβολή-πρότασης-στο-πρόγραμμα-της-Περιφέρειας-Νοτίου-Αιγαίου-με-τίτλο

19/2020 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων επί του αιγιαλού και της παραλίας Νήσου Σερίφου ως «πολυσύχναστων» για το έτος 2020.

19Θ-1ΔΣ-Ορισμός-εκπροσώπου-για-τη-συγκρότηση-επιτροπής-για-το-χαρακτηρισμό-χώρων-επί-του-αιγιαλού

20/2020 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2020

20Θ-1ΔΣ-Ορισμός-εκπροσώπου-για-τη-συγκρότηση-επιτροπής-για-την-εξέταση-αιτημάτων-χορήγησης

21/2020 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2020.

21Θ-1ΔΣ-Ορισμός-εκπροσώπου-για-τη-συγκρότηση-γνωμοδοτικής-επιτροπής-για-θέματα-ανέλκυσης-απομάκρυνσης

22/2020 Έγκριση ή μη, συμμετοχής στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.

22Θ-1ΔΣ-Έγκριση-ή-μη-συμμετοχής-στο-Δίκτυο-Μικρών-Νησιών

23/2020 Έγκριση ή μη, συμμετοχής στο Δίκτυο «Δάφνη».

23Θ-1ΔΣ-Έγκριση-ή-μη-συμμετοχής-στο-Δίκτυο-«Δάφνη».

24/2020