Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024.

01/2024 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου.

1η-ΔE-1οΘOE-Εκλογή-αντιπροέδρου

02/2024 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2024.

1η-ΔE-2οΘOE-επιτροπή-προμηθειών-2024

03/2024 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2024.

1η-ΔE-3οΘOE-επιτροπή-υπηρεσίων-2024

04/2024 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για μισθώσεις-εκμισθώσεις, εκποιήσεις-αγορές ακινήτων για το έτος 2024.

1η-ΔE-4οΘOE-επιτροπή-δημοπρασιων

07/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Ε.3 (Π.14): Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων» της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου» για το διάστημα από 05/12/2023 έως 05/01/2024,  

1η-ΔE-7ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-πε3-π14

08/2024 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 126/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

1ηΔE-8οΘ-τελη-καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμου-24.doc-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

09/2024 Λήψη απόφασης για την κατάθεση ή μη, ένδικων μέσων στο ΣτΕ σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.

1η-ΔE-9ο-Θ-καταθεση-ενδικων-μεσω-στο-ΣΤΕ-με-την-ΚΕΔΕ

10/2024 Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερίφου, με σκοπό την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων, βάσει του εγκεκριμένου «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του Δήμου Σερίφου, ομόφωνα.

1η-ΔE-10οΘ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΟΡΩΝ-διαγωνισμου-φορτισης-οχηματων