Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

PDF Embedder requires a url attribute

01/2021 «Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του πρακτικού της «
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται
στην πράξη « Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη ευφυών
εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων»

1η-OE-1ο-Θ-OE-επικυρωση-πρακτικου-smart-cities

02/2021 «Διαγραφή ποσού από τον κο Μπούρη Μηνά του Βασ. λόγω
διπλοπληρωμής »

2Θ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ