Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία: ‘’Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου για την ωρίμανση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού προς Σκλαβογιάννη Δήμου Σερίφου»’

file-ΣΚΛΑΒΟΓΙΑΝΝΗ