Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πρόσκληση-τοσδα