Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Επιχορήγηση Δήμου Σερίφου για την ανάθεση μελετών του εργου: «Επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση του νερού του φράγματος στη θέση «Στενό» του Δήμου Σερίφου»

ΨΒΕΧ4653ΠΩ-ΞΩΚ